Start / Pilchowice: Obwody głosowania

Pilchowice: Obwody głosowania

Obwód głosowania nr 1

Granice obwodu: Wieś Nieborowice
Lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Nieborowicach, 44-144 Nieborowice, ul. Główna 48a

Obwód głosowania nr 2

Granice obwodu: Sołectwo Leboszowice + Pilchowice ul. Barbórki, ul. Gwarków, ul. Skarbnika
Lokal wyborczy: Świetlica Wiejska w Leboszowicach, 44-145 Leboszowice, ul. Wiejska 14

Obwód głosowania nr 3

Granice obwodu: Sołectwo Pilchowice: Akacjowa, Górnicza, Leboszowska, Majowa, Piaskowa, Podgórna, Rynek, Bierawka, Dolna Wieś, Dworcowa, Gliwicka, Kwiatowa, Pogodna, Polna, Powstańców, Sadowa, Słoneczna, Spółdzielcza, Strażaków, Tęczowa, Damrota, Dębowa, Generała Świerczewskiego, Leśna, Stanicka, Trześniówka, Wielopole, Wspólna
Lokal wyborczy: Świetlica Wiejska przy OSP w Pilchowicach, 44-145 Pilchowice, ul. Strażaków 3

Obwód głosowania nr 4

Granice obwodu: Sołectwo Stanica
Lokal wyborczy: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Stanicy, 44-145 Stanica, ul. Gliwicka 18

Obwód głosowania nr 5

Granice obwodu: Sołectwo Wilcza
Lokal wyborczy: Świetlica Wilcza, 44-189 Wilcza, ul. Karola Miarki 123

Obwód głosowania nr 6

Granice obwodu: Sołectwo Żernica
Lokal wyborczy: Dom Kultury Żernica, 44-144 Żernica, Szafranka 9

Obwód głosowania nr 7

Granice obwodu: Sołectwo Kuźnia Nieborowska i Pilchowice ul Gliwicka
Lokal wyborczy: Kuźnia Nieborowska, DPS „Zameczek”, 44-144 Kuźnia Nieborowska, Knurowska 13